دسته: قلب تاریخی سمنان

قلب تاریخی سمنان86

قلب تاریخی سمنان – شماره ۸۶

نوشته شده در درج نظر
شماره 86، چهارشنبه، 9 مهرماه 1393 خورشیدی، رایگان شرکتِ مهندسیِ اردیبهشت مهرازان، دفتر معماری سمنان کمی جدی! در ادبیات معماری و شهرسازی ایران، هنوز که هنوز است، تعریف کامل و جامع شهر گم است. هنوز توافقی بر سر تعریف شهر نیست. پرسش‌هایی از این جنس که آیا اهواز همان‌قدر شهر است که مثلا مهدیشهر؟ تهران ادامه مطلب
قلب تاریخی سمنان85

قلب تاریخی سمنان – شماره ۸۵

نوشته شده در درج نظر
شماره 85، چهارشنبه، 2 مهرماه 1393 خورشیدی، رایگان شرکتِ مهندسیِ اردیبهشت مهرازان، دفتر معماری سمنان اسم شهر تعریف اسم توصیفی برای شهر، آیا، درست است؟ مگر شهر آدم است که اسم داشته‌باشد؟ لابد اگر اسم داشته‌باشد، حتما اسم فامیل هم دارد! اما واقعیت آن است که اسم و نام، از ارکان هویتی یک شهر است. ادامه مطلب
قلب تاریخی سمنان84

قلب تاریخی سمنان – شماره ۸۴

نوشته شده در درج نظر
شماره 84، چهارشنبه، 26شهریورماه 1393 خورشیدی، رایگان شرکتِ مهندسیِ اردیبهشت مهرازان، دفتر معماری سمنان باغ یا شهر؟ خوشبختانه، در روزها و ماه‌های اخیر، در محافل و مجامع مختلف صحبت از باغ‌های سمنان است. باغ‌هایی در دلِ شهر. شاید به جرات بتوان گفت در هیچ شهر ایران چنین موقعیتی را نداریم. نه این‌که شهرهای ما باغ ادامه مطلب

قلب تاریخی سمنان – شماره ۸۳

نوشته شده در درج نظر
شماره 83، چهارشنبه، 19شهریورماه 1393 خورشیدی، رایگان شرکتِ مهندسیِ اردیبهشت مهرازان، دفتر معماری سمنان داشته‌ها و بهره‌ها یکی از موضوعات مهم در کشور، همین‌طور در جهان، نحوه استفاده از آثار تاریخی و باستانی است. به این داشته‌ها چگونه باید نگاه کرد؟ این‌ها آیا فقط باید بعنوان موزه یا اشیاء موزه‌ای مورد توجه باشند یا می‌توان ادامه مطلب
قلب تاریخی سمنان82

قلب تاریخی سمنان – شماره ۸۲

نوشته شده در درج نظر
شماره 82، چهارشنبه، 12شهریورماه 1393 خورشیدی، رایگان شرکتِ مهندسیِ اردیبهشت مهرازان، دفتر معماری سمنان ارتقای فرهنگی در عرفِ آموزش معماری در دانشکده‌ها، رسمِ خوبی است که از دانشجوها خواسته می‌شود، قبل از هر کاری، محوطه و سایت را نحلیل کند. نخست بداند بنا در کجا ساخته می‌شود و چه بافت و بستر فرهنگی، اجتماعی و ادامه مطلب
قلب تاریخی سمنان81

قلب تاریخی سمنان – شماره ۸۱

نوشته شده در درج نظر
شماره 81، چهارشنبه، 5 شهریورماه 1393 خورشیدی، رایگان شرکتِ مهندسیِ اردیبهشت مهرازان، دفتر معماری سمنان فاصله فرهنگی چرا مثلا شیراز پر جاذبه‌تر از مثلا کرمان می‌شود. آیا واقعا شیراز آثار تاریخی بیشتری نسبت به کرمان دارد؟ آیا شیراز به پایتخت نزدیک‌تر است؟ آیا شیراز قرابت زبانی بیشتری با دیگران دارد تا کرمان؟ این سئوال را ادامه مطلب
قلب تاریخی سمنان80

قلب تاریخی سمنان – شماره ۸۰

نوشته شده در درج نظر
شماره 80، چهارشنبه، 29 مردادماه 1393 خورشیدی، رایگان شرکتِ مهندسیِ اردیبهشت مهرازان، دفتر معماری سمنان گردشگری و فرهنگ چندسالی است مبحثِ «گردشگری» باب شده و در هر محفل و مجمعی که صحبت از شهر و کشور می‌شود، بی‌مقدمه، موضوعِ بحث به چم و خم و توصیه‌های گردشگری می‌کشد. به‌خودی خود، کمالِ آرزوی هر مدیر شهری ادامه مطلب
قلب تاریخی سمنان79

قلب تاریخی سمنان – شماره ۷۹

نوشته شده در درج نظر
شماره 79، چهارشنبه، 22 مردادماه 1393 خورشیدی، رایگان شرکتِ مهندسیِ اردیبهشت مهرازان، دفتر معماری سمنان شهر را بهتر بشناسیم! در ادبیات معماری، نکته بسیار ظریفی هست، می‌گویند: «معماری همان ساختمان نیست!». یکی از منقدان بزرگ معماری جهان، این جمله را با صرف‌و‌نحوی متفاوت‌تر بیان می‌کند:«معماری آنجاست! پشت ساختمان». در حوزه شهر هم چنین گزاره‌های هست. ادامه مطلب
قلب تاریخی سمنان78

قلب تاریخی سمنان – شماره ۷۸

نوشته شده در درج نظر
شماره 78، چهارشنبه، 15 مردادماه 1393 خورشیدی، رایگان شرکتِ مهندسیِ اردیبهشت مهرازان، دفتر معماری سمنان کجا بودیم؟ . . . همیشه این سئوال مطرح است که چگونه یک شهر به اوج می‌رسد و به یک‌باره، یا به تدریج، ره افول می‌پیماید. در دنیا و در ایران، نمونه‌های بسیار زیاد و متنوعی برای این موضوع داریم. ادامه مطلب
قلب تاریخی سمنان77

قلب تاریخی سمنان – شماره ۷۷

نوشته شده در درج نظر
شماره 77، چهارشنبه، اول مردادماه 1393 خورشیدی، رایگان شرکتِ مهندسیِ اردیبهشت مهرازان، دفتر معماری سمنان سواره خوب است یا پیاده؟ بعد از جنگ دوم جهانی، در دوران «وفور اقتصادی» آمریکا، که برخی‌ها آن را به دوره رفاه یا دولت رفاه تعبیر کرده‌اند، اتومبیل سلطان شهرها شد. آن کشور با منابع وسیع نفت‌وگاز و پول‌های هنگفتی ادامه مطلب