برچسب: شهر-تولید-دوستی-زیبایی-صنعت-بزه-میدانگاه‌-معمار-معماری-شهرساز-شهرسازی

شهر، توليد، دوستي و زيبايي

نوشته شده در درج نظر

آنا وينوگرادينكا مترجم: جلال‌الدين بهروزي چندي پيش، ترجمه‌اي بدستمان رسيد، در اتباط با نقش ارزش زمين در معماري و به ويژه در شهرسازي. از وينوگرادينكا، در سايت معماري راسيسكايا آرخيتكتورا، كه پايه‌هاي بحث مهمي را مطرح مي‌نمود. اينكه، چگونه زمين و كالا بودن يا نبودنش مي‌تواند سيماي شهر و معماري يك شهر را تعيين نمايد.

ادامه مطلب