برچسب: هاي تك-بهروز مرباغی-شهر-جامعه-معماری-ونیز

در معماری غرق شده در های تک و تجارت

در معماري غرق‌شده در هاي-تك و تجارت، جايي براي شعر نيست!

نوشته شده در درج نظر
در معماري غرق‌شده در هاي-تك و تجارت، جايي براي شعر نيست! مترجم:  بهروز مرباغی 4 اوت 2004، هیأت مدیره «دوسالانه ونیز» به ریاست «دیوید کراف» دور هم نشستند تا موضوع دهمین دوسالانه ونیز، همچنین مدیران و مجریان آن را تعیین و تصویب نمایند. در بخش هنر، برای فعالیت سه ساله 2007/2005، بخش معماری دوسالانه و ادامه مطلب