برچسب: ملت-بهروز مرباغی-نقد-معماری-تهران-رضا دانشمیر

«پردیس سینمایی ملت

نقد و نکته‌یابی «پردیس سینمایی ملت»

نوشته شده در درج نظر
باید گشت و یافت، زندگی این است! نقد و نکته‌یابی «پردیس سینمایی ملت» بهروز مرباغی ششم مهرماه در خانه هنرمندان دور هم نشستیم تا به نکته‌یابی «پردیس سینمایی ملت» بپردازیم. آقایان دکتر مجید جوزانی، اهل تئاتر و مدیر عامل باغ هنرمندان، دکتر فرخ باور و مهندس علی کرمانیان به همراه مهندس رضا دانشمیر، طراح پروژه، ادامه مطلب