برچسب: معماری-جنسیت-لحن-فرم-اندیشه

معماری زنان با معماری مردان متفاوت است؟

معماری زنان با معماری مردان متفاوت است؟

نوشته شده در درج نظر
معماری زنان با معماری مردان متفاوت است؟ سُرور هنرور امروز، با اين پرسش مواجه هستيم : آيا معماري زنان با معماري مردان متفاوت است؟ آيا هنگام نگريستن به يك بناي معماري و يا پس از بررسي و تجزيه و تحليل آن مي‌توان نتيجه گرفت كه طراح آن زن بوده است يا مرد؟ به بيان ساده ادامه مطلب