برچسب: معماری-بهروز مرباغی-ساختمان-فضا-زیبا شناسی-زندگی

معماری ساختمان نیست

معماری ساختمان نیست!

نوشته شده در درج نظر
بلند بگوییم: معماری ساختمان نیست! آرون بتسکی مترجم:  بهروز مرباغی آرون بتسکی (Aaron Betsky)، در سال 1958 در «میسوولا» (مونتانا آمریکا) به دنیا آمد. دانش‌آموخته هلند و آمریکا است. تا پیش از مدیریت دوسالانه ونیز، تجربه‌های گرانقدری را به عنوان مدیر، تاریخ‌نگار، منقد و سامان‌دهنده نمایشگاه‌های معماری در کارنامه دارد. او که تا همین اواخر ادامه مطلب