برچسب: كاروانسرا-بهروز مرباغی-معماری-مشروطیت-مدرنیته

ه.اپیما را نمی توان در کاروانسرا نشاند

هواپيما را نمي‌شود در كاروانسرا نشاند!

نوشته شده در درج نظر
به بهانه صدمین سال مشروطیت ایران هواپيما را نمي‌شود در كاروانسرا نشاند! بهروز مرباغي جواد مهدي‌زاده 64 سال دارد. سال 1344 از دانشكده حقوق فارغ‌التحصيل شد و دانشكده علوم‌ اجتماعي را در 1349 به پايان برد. در سال‌هاي 56 و57 در انگستان در دوره دكتراي علوم اجتماعي تحصيل نمود. كتاب‌ها و مقالات بسياري دارد. با ادامه مطلب