برچسب: فارس

پیش درآمدی بر تاریخ پزشکی بوشهر

پیش درآمدی بر تاریخ پزشکی خلیج فارس

نوشته شده در درج نظر
کتاب " پیش درآمدی بر تاریخ پزشکی خلیج فارس " روایتی از تاریخ خلیج فارس است که مولف کوشیده است چگونگی شکل‌گیری مکاتب گوناگون پزشکی، نفوذ اندیشه‌های طبی، تغییر الگوهای پزشکی و چگونگی وارد شدن این علم به مدرنیته را در ایران ترسیم می‎کند. ادامه مطلب
امارات خلیج فارس

امارات خلیج فارس

نوشته شده در درج نظر

مولف در کتاب ” امارات خلیج فارس ” با پرداختن به موقعیت جغرافیایی و میزان جمعیت- مسائل اقتصادی، سیاست داخلی و خارجی را تجزیه و تحلیل نموده، و بر این عقیده می‌باشد: برای این‌که بتوان در صحنه‌های جهانی و منطقه‌ای روشن‌تر و مطمئن‌تر عمل کرد، باید درجه آگاهی، شناخت از جوامع دیگر و هم‌چنین همسایگانی

ادامه مطلب
اهمیت خلیج فارس در گذر تاریخ

اهمیت خلیج فارس در گذر تاریخ

نوشته شده در درج نظر
کتاب " اهمیت خلیج فارس در گذر تاریخ"  به موقعیت جغرافیایی، پدیده‌های طبیعی و اصطلاحات رایج پیرامون خلیج فارس می‌پردازد، و این منطقه را بخاطر منابع سرشار نفتی و اهمیت ژئوپلتیک و استراتژیک، محل انعکاس سیاست‌های بین‌اللملی می‌نامد، که از دیرباز تاکنون شاهد کشمکش‌های قدرت‌های نظامی و اقتصادی جهان بوده است. ادامه مطلب
خلیج فارس از دیرباز تا کنون

خلیج فارس از دیرباز تاکنون

نوشته شده در درج نظر
" خلیج فارس از دیرباز تاکنون"  کتابی است که مولف در آن به سابقه تاریخی و توصیف زیبایی‌های دریای پارس (خلیج فارس) و هم‌چنین معرفی آن به عنوان پهنه ذخیره‌گاه نفتی و... می‌پردازد. و این‌که شاهد کشمکش‌ها، جنگ و ستیز قدرت‌های مختلف از دیرباز تا کنون بوده. معرفی و اهمیت سیراف به‌عنوان یک بندر ثروتمند ادامه مطلب