برچسب: سمنان-بهروز مرباغی-بافت-تاریخی-منظر شهری

داشته های سمنان

داشته‌های سمنان

نوشته شده در درج نظر
داشته‌های سمنان سمنان، شنبه 21 تیرماه 1393، شماره 3686 بهروز مرباغی داشته‌های یک شهر چیست؟ وقتی از شهرمان صحبت می‌کنیم، با چه چیزهایی آن را بیان می‌کنیم؟ مثلا ممکن است بگوییم شهر ما به شیرمال و کماج شناخته‌شده است! بگوییم شهر ما به تولید گچ معروف است. شهر ما را به کارخانه خودروسازی می شناسند. ادامه مطلب