برچسب: سفرنامه

جنوب ایران به روایت سفرنامه نویان

جنوب ایران به روایت سفرنامه‌نویسان

نوشته شده در درج نظر
کتاب " جنوب ایران به روایت سفرنامه‌نویسان"  مجموعه‌ای از سفرنامه‌های ماموران و سیاحان انگلیسی مربوط به جنوب ایران می‌باشد که استخراج و ترجمه شده است. نخستین سفرنامه فصل‌هایی است از جلد یکم " سفرنامه سرجان ملکم به ایران" که در سال 1828 در لندن به چاپ رسیده است. ملکم در فاصله سال‌های 1799 تا 1810 ادامه مطلب
دوسفرنامه از جنوب ایران

دو سفرنامه از جنوب ایران

نوشته شده در درج نظر
کتاب "دو سفرنامه از جنوب ایران " شامل دو سفرنامه می‌باشد که درباره جغرافیای طبیعی، انسانی، اقتصادی، راه‌ها، فواصل شهرها و روستاها و صفحات مرکزی و جنوبی ایران در عصر قاجار و پاره‌ای از حوادث تاریخی اشاره شده است. ادامه مطلب