برچسب: ساختمان-اندام واره-معماری-شفافیت-تندیس گون

معماری آنجاست،پشت ساختمان

معماری آنجاست، پشت ساختمان!

نوشته شده در درج نظر
معماری اندام‌واره معماری آنجاست، پشت ساختمان! مترجم: جلال‌الدین بهروزی نیکلاس گریمشوی، یکی از معماران شرکت‌کننده در دوسالانه 2008 ونیز بود. مصاحبه مفصلی دارد، تکه کوچکی را با هم می‌خوانیم. معماری شما معطوف است به گویایی کامل سازه، محسوس بودن ریتم، اصالت جزییات و عمق راه‌حل‌های معماری. دیگر چه ویژگی‌هایی را خودتان برمی‌شمرید؟ فکر می‌کنم، اصل ادامه مطلب