برچسب: زندگی-معماری-طراحی شهر-فضای شهری-سرزندگی-میدان-میدانگاه

چگونه شهر را زندگی تازه ببخشیم

چگونه شهر را زندگی تازه ببخشیم!

نوشته شده در درج نظر
چگونه شهر را زندگی تازه ببخشیم! جی والیاسپر مترجم:   جلال‌الدین بهروزی یان گل (Jan Gehl)، معمار دانمارکی، یکی از وزنه‌های مهم در خلق شهرهای بزرگ است. او به همراه همکار دیرین خود، لارس گمزو (Lars Gemzoe)، تطور فضاهای عمومی کاملا موفق کپنهاگ را به دقت تقویم کرده‌است. دفتر معماری آنها، متخصص «مشاوره برای کیفیت شهری» ادامه مطلب