برچسب: دروازه

بوشهر دروازه تجاری

بوشهر دروازه تجاری ایران در خلیج فارس

نوشته شده در یک نظر
کتاب " بوشهر دروازه تجاری ایران در خلیج فارس " پنجمین دانشنامه استان بوشهر می‌باشد. این کتاب ترجمه متن انگلیسی مقاله‌ای است که ویلم فلور در سمینار "خلیج فارس " با شرکت خلیج‌فارس شناسان برجسته جهان، ارائه داده‌اند و سید قاسم یاحسینی مورخ بوشهری این مقاله را مورد ارزیابی و نقد قرار داده‌اند. ویلم فلور ادامه مطلب