برچسب: خلیج فارس

نمایش در بوشهر

نمایش در بوشهر از آغاز تا امروز

نوشته شده در درج نظر
کتاب "نمایش در بوشهر از آغاز تا امروز"  در برگیرنده تاریخچه نمایش در ایران و بوشهر از آغاز زایش تا کنون می‌باشد. هم‌چنین به بیان این‌که تئاتر نوپای ایران زاییده دوران روشنگری ایران _ (دوران تحول فکری اندیشمندانی که تحت تاثیر افکار آزادی‌خواهی روشنفکران اروپایی در پی زیرورو کردن روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بودند) ادامه مطلب
هلندی ها در خلیج فارس

هلندی‌ها در خلیج‌فارس و بوشهر

نوشته شده در درج نظر
کتاب " هلندی‌ها در خلیج‌فارس و بوشهر"  در برگیرنده چند مقاله از دکتر ویلم فلور می‌باشد که توسط ایشان برای مترجم ارسال شده و اطلاعات ارزشمندی از تاریخ کمپانی هند شرقی_ هلند (واک)، تجارت، تاریخ پرفراز و نشیب حضور هلندی‌ها در جزیره خارک و خلیج فارس در عصر افشاریه می‌باشد که در این کتاب جمع‌آوری ادامه مطلب
هشتادسال سواد آموزی در استان بوشهر

هشتاد سال سوادآموزی در استان بوشهر

نوشته شده در درج نظر
" هشتاد سال سوادآموزی در استان بوشهر " _ انگیزه نگارنده از تحریر این کتاب، روشن شدن گذشته سوادآموزی، تعلیم بزرگسالان و در اصطلاح گذشتگان_ کلاس‌های اکابر در ایران و استان بوشهر از آغاز تا عصر حاضر است. هم‌چنین معرفی و ارج گذاری به زحمات پیشگامان و کسانی که اساس اولیه این امر را در ادامه مطلب
بوشهر دروازه تجاری

بوشهر دروازه تجاری ایران در خلیج فارس

نوشته شده در یک نظر
کتاب " بوشهر دروازه تجاری ایران در خلیج فارس " پنجمین دانشنامه استان بوشهر می‌باشد. این کتاب ترجمه متن انگلیسی مقاله‌ای است که ویلم فلور در سمینار "خلیج فارس " با شرکت خلیج‌فارس شناسان برجسته جهان، ارائه داده‌اند و سید قاسم یاحسینی مورخ بوشهری این مقاله را مورد ارزیابی و نقد قرار داده‌اند. ویلم فلور ادامه مطلب
تنگستان

گوشه‌هایی از تاریخ معاصر تنگستان

نوشته شده در درج نظر
تنگستان ناحیه‌ایی در کنار خلیج‌فارس و جزو شهرستان بوشهر و مرکزش اهرم می‌باشد. بخشی از کتاب " گوشه‌هایی از تاریخ معاصر تنگستان" به نقل و قول و بخشی نیز مشاهدات عینی مولف می‌باشد. مواردی چون سرگذشت اولین خان تنگستان، جنگ انگلیس با مردم تنگستان، به قتل رسیدن رئیس‌علی دلواری، تبعید سران عشایر کشور در زمان ادامه مطلب
اسناد کارگذاری بوشهر

اسناد کارگزاری بوشهر

نوشته شده در درج نظر
  " اسناد کارگزاری بوشهر " مجموعه‌ایی از متن‌های مکاتبات دو جانبه میان موسسه کارگزاری بوشهر با وزیر و دوایر مختلف وزارت خارجه و سایر اداره‌های محلی و منطقه‌ایی مانند والی (حکومت)، مالیه، عدلیه و گمرک و کنسولگری‌های خارجی در بوشهر است ادامه مطلب