برچسب: تاریخی

دوسفرنامه از جنوب ایران

دو سفرنامه از جنوب ایران

نوشته شده در درج نظر
کتاب "دو سفرنامه از جنوب ایران " شامل دو سفرنامه می‌باشد که درباره جغرافیای طبیعی، انسانی، اقتصادی، راه‌ها، فواصل شهرها و روستاها و صفحات مرکزی و جنوبی ایران در عصر قاجار و پاره‌ای از حوادث تاریخی اشاره شده است. ادامه مطلب
چهارئه ماه در خارک

چهارده ماه در خارک (یادداشت‎های روزانه زندانی)

نوشته شده در درج نظر
کتاب " چهارده ماه در خارک "  حکایت شخصی با نام کریم کشاورز می‌باشد که خاطرات تبعیدش را به‌صورت روزنوشت در این کتاب به نگارش درآورده. نتیجه این کتاب، اطلاعات و داده‌های تاریخی، شناخت وضعیت اجتماعی و زیستی مردم در شهرهای جنوبی می‌باشد و نگاهی تحلیلی به واقعیت‌های پیرامون خود دارد. هم‌چنین به تاریخ بوشهر ادامه مطلب
بانیان سعادت

بانیان سعادت

نوشته شده در درج نظر
" بانیان سعادت " کتابی در جهت معرفی و چگونگی تاسیس مدرسه‌ی سعادت به‌عنوان یکی از اولین مراکز آموزشی تاریخی و بازگویی خاطراتی که بر این مدرسه گذشته و هم‌چنین بیان احوال و اندیشه بانیان مدرسه‌ی بوشهر می‌باشد. ادامه مطلب
از آرکیا تا خارک

از آراکیا تا خارگ

نوشته شده در درج نظر
" آرکیا تا خارگ " کتابی است در باب معرفی جغرافیای طبیعی، اقتصادی، فرهنگی و... آثار تاریخی، آیین، اعتقادات و نام آوران و ادبیات عامیانه می‌باشد، هم‌چنین عنوان می‌کند موقعیت استراتژیک و حساس جغرافیایی، تجاری، صنعتی، کشاورزی این جزیره را کانون رقابت قدرت‌های بزرگ زمان قرار داده است. و نهایتا مولف یک نتیجه‌گیری کلی بیان ادامه مطلب
خلیج فارس از دیرباز تا کنون

خلیج فارس از دیرباز تاکنون

نوشته شده در درج نظر
" خلیج فارس از دیرباز تاکنون"  کتابی است که مولف در آن به سابقه تاریخی و توصیف زیبایی‌های دریای پارس (خلیج فارس) و هم‌چنین معرفی آن به عنوان پهنه ذخیره‌گاه نفتی و... می‌پردازد. و این‌که شاهد کشمکش‌ها، جنگ و ستیز قدرت‌های مختلف از دیرباز تا کنون بوده. معرفی و اهمیت سیراف به‌عنوان یک بندر ثروتمند ادامه مطلب
کاوش های باستان شناسی

کاوش‌های علمی باستان شناسی در سیراف

نوشته شده در درج نظر
" کاوش‌های علمی باستان‌شناسی در سیراف " مجموعه‌ایی از مقالات دیوید وایت هوس، رئیس هیئت حفاری مشترک ایران و انگلیس در سیراف می‌باشد که توسط مترجم گردآوری شده است. این کتاب گزارشاتی طی روند حفاری و کاووش‌های باستان شناسی این منطقه تاریخی را بیان می‌کند.   ادامه مطلب
سیراف شهر گفت و گو تمدنه ها

سیراف شهر گفت‌وگوی تمدن‌ها

نوشته شده در درج نظر
در کتاب " سیراف شهر گفت‌وگوی تمدن‌ها " مولف به معرفی و حیات فکری _ سیاسی  شهر سیراف، خاطرات سفرنامه نویسان و اشخاصی که شاهد اتفاقاتی که در برهه‌های مختلف این شهر تاریخی رخ داده می‌پردازد. هم‌چنین در انتهای کتاب، منابع و ماخذ و عکس‌هایی از سیراف موجود است. ادامه مطلب