برچسب: تاريخي-بهروز مرباغی-خلیج فارس-خارک-گریشمن

هرگوشه ابن خاک سندی است تاریخی

هرگوشه اين خاك، سندي است تاريخي!

نوشته شده در درج نظر
خارك، زيستگاه ناخدايان و دريابانان ايلامي هرگوشه اين خاك، سندي است تاريخي! بهروز مرباغي «از آب اين چاه، كمي هم بوي نفت استشمام مي شود» خاطرات انجوي شيرازي را از تبعيدش در جزيره خارك مي‌خواندم. اگر از اشتباهات چاپي‌اش بگذريم  و حساسيتي هم به نظراتش نسبت به «هم‌تبعيدي»هايش و حكم‌هايي كه درباره برخي افراد و ادامه مطلب