برچسب: بردخونی

مفتون بردخونی

مفتون بردخونی

نوشته شده در درج نظر
این کتاب از مجموعه " دانشنامه استان بوشهر " که تاریخ، فرهنگ، هنر، زندگی، ادبیات و... استان بوشهر را معرفی می‌کند. کتاب حاضر نیز درمورد مفتون بردخونی می‌باشد. مفتون شاعری است که علاوه بر دوبیتی‌های معروفش در دیگر گونه‌های شعری چون غزل، رباعی، قصیده و مثنوی سروده‌هایی قابل توجه دارد که در این کتاب گردآوری ادامه مطلب