برچسب: بادگير-بهروز مرباغی-اقلیم-معماری-بندر عباس

بادگیر جزیی از اندام معماری

بادگير؛ جزئي از اندام معماري

نوشته شده در درج نظر
انسان است و ريه، ساختمان است و بادگير جزئي از اندام معماري بادگير؛ جزئي از اندام معماري بهروز مرباغي مسعود درگاهي چهل‌وسه سال دارد. زاده بندرعباس و پرورش‌ يافته آنجا نيز هست. تنهاست؛ كمي هم خودخواسته. دلش هواي كسي را ندارد. عاشق خاك و ديار خود است و دل‌مشغولي‌اش نيز آن است. از حرف‌هايش چنين ادامه مطلب