برچسب: اقتصادی

دوسفرنامه از جنوب ایران

دو سفرنامه از جنوب ایران

نوشته شده در درج نظر
کتاب "دو سفرنامه از جنوب ایران " شامل دو سفرنامه می‌باشد که درباره جغرافیای طبیعی، انسانی، اقتصادی، راه‌ها، فواصل شهرها و روستاها و صفحات مرکزی و جنوبی ایران در عصر قاجار و پاره‌ای از حوادث تاریخی اشاره شده است. ادامه مطلب
از آرکیا تا خارک

از آراکیا تا خارگ

نوشته شده در درج نظر
" آرکیا تا خارگ " کتابی است در باب معرفی جغرافیای طبیعی، اقتصادی، فرهنگی و... آثار تاریخی، آیین، اعتقادات و نام آوران و ادبیات عامیانه می‌باشد، هم‌چنین عنوان می‌کند موقعیت استراتژیک و حساس جغرافیایی، تجاری، صنعتی، کشاورزی این جزیره را کانون رقابت قدرت‌های بزرگ زمان قرار داده است. و نهایتا مولف یک نتیجه‌گیری کلی بیان ادامه مطلب
امارات خلیج فارس

امارات خلیج فارس

نوشته شده در درج نظر

مولف در کتاب ” امارات خلیج فارس ” با پرداختن به موقعیت جغرافیایی و میزان جمعیت- مسائل اقتصادی، سیاست داخلی و خارجی را تجزیه و تحلیل نموده، و بر این عقیده می‌باشد: برای این‌که بتوان در صحنه‌های جهانی و منطقه‌ای روشن‌تر و مطمئن‌تر عمل کرد، باید درجه آگاهی، شناخت از جوامع دیگر و هم‌چنین همسایگانی

ادامه مطلب
چالش برای قدرت و ثروت

چالش برای قدرت و ثروت در جنوب ایران

نوشته شده در درج نظر
کتاب " چالش برای قدرت و ثروت در جنوب ایران" به بیان اوضاع جغرافیایی و اقتصادی جنوب ایران، اهمیت بوشهر به عنوان یکی از مراکز اصلی تجارت در خلیج فارس، و بیان جنبه‌های الگوهای تجارتی بوشهر می‌پردازد. با بیان مترجم، مولف یکی از تحلیل‌گران سیاسی مهم وزارت امور خارجه می‌باشد که نقش حساسی در شکل‌دهی ادامه مطلب