برچسب: استیون هال-بهروز مرباغی-مدرسه-هنر-انگلستان

دانشکده هنر از استیون هال

دانشکده هنر از استیون هال

نوشته شده در درج نظر
دانشکده هنر از استیون هال آرچی. رو مترجم:  بهروز مرباغی مجتمع جدید مدرسه هنر «گلازکو»، با طراحی استیون هال، افتتاح شد. این مجتمعِ زیبا روبروی ساختمان قدیمیِ مدرسه قرار دارد که توسط معمار بزرگ، چارلز رن مکینتاش، ساخته ‌شده ‌است. استیون هال، برای نشان‌دادنِ احترام خود به شخصیت و حجمِ آن اثر و رنگ تند ادامه مطلب