برچسب: اجتماعی

چهارئه ماه در خارک

چهارده ماه در خارک (یادداشت‎های روزانه زندانی)

نوشته شده در درج نظر
کتاب " چهارده ماه در خارک "  حکایت شخصی با نام کریم کشاورز می‌باشد که خاطرات تبعیدش را به‌صورت روزنوشت در این کتاب به نگارش درآورده. نتیجه این کتاب، اطلاعات و داده‌های تاریخی، شناخت وضعیت اجتماعی و زیستی مردم در شهرهای جنوبی می‌باشد و نگاهی تحلیلی به واقعیت‌های پیرامون خود دارد. هم‌چنین به تاریخ بوشهر ادامه مطلب
زنان بوشهر

بررسی حرکت‌های سیاسی و اجتماعی زنان بوشهر در تاریخ معاصر

نوشته شده در درج نظر
در کتاب " بررسی حرکت‌های سیاسی و اجتماعی زنان بوشهر در تاریخ معاصر" مولف به معرفی بوشهر باستان و سیر تحولات سیاسی، اجتماعی و هم‌چنین به بیان جایگاه زنان بوشهر در حوزه خصوصی، اجتماعی، فرهنگی و حرکت سیاسی زنان در عهد قاجار  و هم‌چنین در عصر پهلوی و نهایتا در عصر انقلاب اسلامی و پس ادامه مطلب