برچسب: کودکان-کودک-شهر-معماری-شهرسازی-شهرساز

شهری که کودکان دوستش دارند

شهری که کودکان دوستش دارند!

نوشته شده در درج نظر
شهر دوستدار کودک، شهری که کودکان دوستش دارند! چند روز پیش، با تنی چند از اعضای «دفتر پژوهش کودکان دنیا» نشستیم و گپ و گفتی راه انداختیم در باب معماری و کودک. بهانه نشست هم طرحی بود که این دوستان برای «شهر دوستدار کودک» دارند. و من یاد تجربه‌ای می‌افتم که در پایتخت کلمبیا حاصل‌شده ادامه مطلب