برچسب: پایداری-معمار-معماری-جامعه-

مفاهیم مرتبط با موضوع پایداری در معماری و جامعه

مفاهیم مرتبط با موضوع پایداری در معماری و جامعه

نوشته شده در درج نظر
مفاهیم مرتبط با موضوع پایداری در معماری و جامعه مترجم: میکائیل انگورانی 1- برنامه‌ریزی پایدار برخورد پايدار با برنامه‌ريزي سايت و طراحي، فراتر از تركيب و مقايسه داده‌ها و موجودي‌هاي سايت است. روند پايدار مي‌كوشد رابطه بين فاكتورهاي سايت و اينكه چگونه اين فاكتورها تغيير را مي‌پذيرند، تعيين نمايد. درك اين رابطه، تأثيرات توسعه در ادامه مطلب