برچسب: پايدار-معماری-توسعه-محیط زیست-انرژی

معماری پایدار

معماري پايدار

نوشته شده در درج نظر
اين زمين عاريتي از فرزندانمان، نه مرده ريگي از پدرانمان! معماري پايدار بحث «معماري پايدار» را به روايت معماران ايراني باز مي‌كنيم، با اين هدف كه مسير رسيدن به دهكده جهاني معماري را بيشتر بشناسيم. در اين رابطه نشستي محدود در دفتر انجمن مفاخر معماري ايران تشكيل شد كه خلاصه‌اي آن در زير مي‌آيد. حاضران ادامه مطلب