برچسب: ورزشگاه-مبانی-معماری-استادیوم-منظر شهری

اصول-و-مباني-ورزشگاه-2

اصول و مباني ورزشگاه

نوشته شده در درج نظر
اصول و مباني ورزشگاه ميكائيل انگوراني امروزه ساخت ورزشگاه، شامل فرايندي دقيق مي‌باشد و فراتر از آن است كه فقط به ورزش فكر شود. انگيزه‌هاي بيشمار، همراه با محدوديت‌هاي پر اهميت، موتيف‌هاي زيادي براي انگيزش تخيل معمارانه به‌وجود مي‌آورند. در اينجا، هفت اصل يا پيش‌شرط عمومي براي ساخت ورزشگاه را مي‌آوريم. اين اصول كمك مي‌كند ادامه مطلب