برچسب: هیتلر-برلین-معماری-سلطه-گرمانیا

اگر هیتلر می ماند

اگر هیتلر می ماند!

نوشته شده در درج نظر
برلین چه شکلی می‌شد، اگر هیتلر می ماند! مترجم:  جلال الدین بهروزی این از آن «چه می‌شد اگر. . » های داغ و جنجالی است. چه می‌شد اگر هیتلر و یارانش در کوشش‌های تهاجمی‌اش برای قبضه قدرت جهانی موفق می‌شد!!! نمایشگاهی در برلین می‌خواهد به این سئوال پاسخ دهد، البته فقط از این زاویه که ادامه مطلب