برچسب: هلندی ها

هلندی ها در خلیج فارس

هلندی‌ها در خلیج‌فارس و بوشهر

نوشته شده در درج نظر
کتاب " هلندی‌ها در خلیج‌فارس و بوشهر"  در برگیرنده چند مقاله از دکتر ویلم فلور می‌باشد که توسط ایشان برای مترجم ارسال شده و اطلاعات ارزشمندی از تاریخ کمپانی هند شرقی_ هلند (واک)، تجارت، تاریخ پرفراز و نشیب حضور هلندی‌ها در جزیره خارک و خلیج فارس در عصر افشاریه می‌باشد که در این کتاب جمع‌آوری ادامه مطلب