برچسب: مناره‌ها-استانبول-مدرن-معماری

مناره‌ها و گلدسته‌ها درميان برج‌ها و آسمانخراش‌ها!

مناره‌ها و گلدسته‌ها درميان برج‌ها و آسمانخراش‌ها!

نوشته شده در درج نظر
آسمان هركجا همين رنگ است! مناره‌ها و گلدسته‌ها درميان برج‌ها و آسمانخراش‌ها! مترجم:  ميكاييل انگوراني استانبول، شهر تپه‌هاي هفتگانه، دارد تبديل به شهر آسمان خراش‌ها مي‌شود. اگر پروژه‌هاي شهري‌اي كه در نظر است محقق شوند، خط آسمان شهر در بيست سال آينده كاملاً متفاوت خواهد‌بود. آسمان‌خراش‌هاي شيشه و فولادي جاي مناره‌هاي بلند و يادمان‌هاي تاريخي ادامه مطلب