برچسب: معماری-ساختمان-کارفرما-آموزش-اندام واره

برای ما، کجاست معماری؟

برای ما، کجاست معماری؟

نوشته شده در درج نظر
اندر بابِ معماری و ساختمان برای ما، کجاست معماری؟ میکائیل انگورانی درست است که ما ایرانی‌ها در دوسالانه‌های معماری حضور نداریم، ولی حداقل می‌توانیم مسائل و موضوعات آن را تعقیب کنیم. به ویژه دوسالانه یازدهم (2008)، موضوعی را برای خود برگزید که بحث فراوانی را پیش می‌آورد. عنوان دوسالانه این بود: «آنجاست معماری، پشت ساختمان». ادامه مطلب