برچسب: معماري-بهروز مرباغی-بهداشت و درمان-ذاها حدید

سرطان،معماری و زندگی

سرطان، معماري و زندگي

نوشته شده در درج نظر
سرطان، معماري و زندگي سِمون گارفيلد(گاردين) مترجم:  بهروز مرباغی «احساس تو مهم نيست. تو ارزشي نداري. اين تويي که بايد خودت را با ما سازگارکني نه ما با تو!». اين‌ها کلماتي است از «مگي گسويک جنکز»، زني هنرمند و پُرانرژي که در سال 1995 به بيماري سرطان درگذشت. کتابي از خود به يادگار گذاشت به ادامه مطلب