برچسب: مبانی

هوای تازه در مبانی نظری

هوای تازه در مبانی نظری معماری و شهر

نوشته شده در درج نظر

بر این باورم که می توان مبانی نظری معماری ایران را براساس و با استناد به شعر و ادب ایران نوشت.علاوه بر این معتقدم اگر صحبت از معماری معاصر است،شعر و ادب نوین است که پاسخ ما را می دهد،هرچند اصول عام زیبایی شناسی را می توان از متون کلاسیک هم بهره گرفت. با این

ادامه مطلب