برچسب: فرهنگ-سرپناه-سکونت-مسکن-پایداری-معماری پایدار-مدیریت پایدار-بهروز مرباغی

سرپناه یا آشیان فرهنگ؟

سرپناه یا آشیان فرهنگ؟

نوشته شده در درج نظر
مشکل مسکن و وظیفه معماران سرپناه یا آشیان فرهنگ؟ بهروز مرباغی معماران کشور، مدتی است درگیر مشکل مسکن و چگونگی تأمین سرپناه بی‌خانمان‌ها هستند. در نشست‌ها و همایش‌های متعدد و در انتشارات و گفتگوهای خود، ابعاد بحران مسکن را می‌کاوند و زنگ‌های خطر را به صدا در می‌آورند. ولی آیا هشدار در خصوص معضل مسکن ادامه مطلب