برچسب: علم

پیش درآمدی بر تاریخ پزشکی بوشهر

پیش درآمدی بر تاریخ پزشکی خلیج فارس

نوشته شده در درج نظر
کتاب " پیش درآمدی بر تاریخ پزشکی خلیج فارس " روایتی از تاریخ خلیج فارس است که مولف کوشیده است چگونگی شکل‌گیری مکاتب گوناگون پزشکی، نفوذ اندیشه‌های طبی، تغییر الگوهای پزشکی و چگونگی وارد شدن این علم به مدرنیته را در ایران ترسیم می‎کند. ادامه مطلب