برچسب: علمی

کاوش های باستان شناسی

کاوش‌های علمی باستان شناسی در سیراف

نوشته شده در درج نظر
" کاوش‌های علمی باستان‌شناسی در سیراف " مجموعه‌ایی از مقالات دیوید وایت هوس، رئیس هیئت حفاری مشترک ایران و انگلیس در سیراف می‌باشد که توسط مترجم گردآوری شده است. این کتاب گزارشاتی طی روند حفاری و کاووش‌های باستان شناسی این منطقه تاریخی را بیان می‌کند.   ادامه مطلب