برچسب: شورای شهر-جامعه معماران-جامعه شهرسازان-میثاق‌نامه-بهروز مرباغی-معمار-معماری-شهرسازی-شهرساز

معماران و شوراها

معماران و شهرسازان و شوراها

نوشته شده در درج نظر

معماران و شهرسازان و شوراها بهروز مرباغی انتخابات اخیر شوراهای شهر و روستا، یک جورهایی، صنف معمار و شهرساز را هم درگیر کرد. در انتخابات‌های گذشته، اعضای این صنف، به روال مألوف، عمل می‌کردند و به تصمیم شخصی خود در این رویداد شرکت می‌کردند و رأی می ریختند. یا شاید شرکت نمی‌کردند و «کاری به

ادامه مطلب