برچسب: سیراف-بهروز مرباغی-معماری-میراث فرهنگی-اقلیم-فرهنگ-تجارت-باستان شناسی-شهرسازی-شهر اسلامی

معماری سبراف

پیش درآمدی بر معماری سیراف

نوشته شده در درج نظر
پیش درآمدی بر معماری سیراف بهروز مرباغی سیراف، تاریخی باستانی دارد. نکته‌ای کاملا روشن و بی‌نیاز از هر نوع احتجاج. حداقل در دوره پارت‌ها در این بندر سکونت و تجارت وجود داشته‌است. در دوره ساسانی شهر آن چنان وسعتی داشته که امروز، پس از نزدیک به دو هزاره، آثار یک شهر کامل را می‌توانیم ببینیم، ادامه مطلب