برچسب: سليمان-بهروز مرباغی-باستان شناسی-میراث فرهنگی

آتش جاودان

آتش جاودان در تخت سليمان

نوشته شده در درج نظر
آتش جاودان در تخت سليمان بهروز مرباغی در آخرين روز از هفته ميراث فرهنگي، در كنار مهندس ابراهيم حيدري نشسته‌ام. آقايان حميد حيدري مهوار و مهندس شهاب‌الدين ارفعي هم هستند. او متولد فروردين ماه 1326 است؛ از قروه كردستان. با تخت سليمان بيش از عمر اداري و استخدامي‌اش در سازمان ميراث فرهنگي، به قول خودش ادامه مطلب