برچسب: ریچارد میر-ایتالیا-سیمان-پوشش خودپاکشو

دیوارها سفید می مانند و هوا تمیز

ديوارها سفيد می‌مانند و هوا تميز!

نوشته شده در درج نظر
ديوارها سفيد می‌مانند و هوا تميز! جلال الدين بهروزي شرکتي ايتاليايي محصولي را به بازار داده که قطعاً مخاطبين فراواني خواهد داشت و تأثيرات ويژه‌اي را در حوزه معماري خواهد گذاشت. حتي ممکن است موجب تشويق مديران شهرهاي آلوده دنيا به تغيير بندهايي از آيين‌نامه‌هاي ساختماني بشود. اين ماده، سيمان سفيد است با فرمولبندي و ادامه مطلب