برچسب: ديشيدي-بهروز مرباغی-معماری اسلامی-توحید-معنا-مسجد-مناره-گنبد-مسکن

ديشيدي نبايد از چارچوب بيرون زد

ديشيدي: نبايد از چارچوب بيرون زد!

نوشته شده در درج نظر
طلاکاري گنبد امام رضا عين صرفه‌جويي است! ديشيدي: نبايد از چارچوب بيرون زد! بهروز مرباغی بخش دوم گفتگو با مهندس رضا ديشيدي را مي‌خوانيم که در باب اصول کلي معماري اسلامي است. به چي است اين معماري اسلامي؟ به محتواي اسلامي است. مثلا، در اسلام حرف بيهوده و لغو ممنوع است. در ساختمان هم نبايد ادامه مطلب