برچسب: حد-معمار-معماری-شهرساز-شهرسازی-معماری-عمران-آیین‌نامه-کنسول-گی‌ره-هرتسوگ و دمرون-پکن-توکیو-بهروز مرباغی

با این حال، حد ما یک متر و شصت سانتیمتر است، نه بیشتر!

نوشته شده در درج نظر

ما هم جزو آسیا هستیم، اگر نه جزئی از جهان! با این حال، حد ما یک متر و شصت سانتیمتر است، نه بیشتر! بهروز مرباغی درحوزه معماری، با تمام عظمت و صلابتی که در تاریخ داریم، امروز، متاسفانه حرف زیادی برای گفتن نداریم. هیچ بنا و اثری که گامی کوچک از غول‌های گذشته‌مان جلوتر زده

ادامه مطلب