برچسب: جشنواره-باغ-ایرانی-معماری

جشنواره باغ ایرانی

جشنواره باغ ایرانی

نوشته شده در درج نظر
جشنواره باغ ایرانی در ابتدای این جلسه، جواد میرحسینی ـ معاون معماری و شهرسازی اراضی عباس‌آباد تهران ـ با ارائه‌ی توضیح‌هایی درباره‌ی این منطقه، به برنامه‌های مختلفی که با اهداف گردشگری در اراضی عباس‌آباد تهیه شده‌اند، اشاره کرد. او با اشاره به جهانی شدن نوروز و برنامه‌ای که برای ثبت مراسم پخت نان وجود دارد، ادامه مطلب