برچسب: تمدن

سیراف شهر گفت و گو تمدنه ها

سیراف شهر گفت‌وگوی تمدن‌ها

نوشته شده در درج نظر
در کتاب " سیراف شهر گفت‌وگوی تمدن‌ها " مولف به معرفی و حیات فکری _ سیاسی  شهر سیراف، خاطرات سفرنامه نویسان و اشخاصی که شاهد اتفاقاتی که در برهه‌های مختلف این شهر تاریخی رخ داده می‌پردازد. هم‌چنین در انتهای کتاب، منابع و ماخذ و عکس‌هایی از سیراف موجود است. ادامه مطلب