برچسب: بين‌المللي-نمایشگاه-تهران-بهروز مرباغی-معماری

چهل سالگی محل نمایشگاه ببین المللی تهران

چهل سالگی محل نمايشگاه بين‌المللي تهران

نوشته شده در درج نظر
معماری بازار مکاره‌های مدرن چهل سالگی محل نمايشگاه بين‌المللي تهران بهروز مرباغی 1-كاروان، پيله‌ور، روزبازار، نمايشگاه روزگاري كارواني راه مي‌افتاد و مال و امتعه بر پشت شتر از اين ولايت به ولايتي ديگر راه مي‌سپرد و در كاروانسراهاي ورودي شهر بساط مي‌گسترد و در برگشت هر چه كه آنجا بود و در ولايت خويش ناياب، ادامه مطلب