برچسب: بوشهر-بهروز مرباغی-معماری-بانک شاهی

بانک شاهی در بوشهر

بانک شاهی در بوشهر

نوشته شده در درج نظر
بانک شاهی در بوشهر بهروز مرباغی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، بوشهر در اوج رونق اقتصادی ناشی از موقعیت تجاری خود بود و بازرگانانش چنان پر و بال گرفته‌بودند که نه تنها در مناطق اطراف هم سرمایه‌گذاری می‌کردند و در بندر لنگه، که مرکز تجارت مروارید بود، دفتر و شعبه می‌زدند، بلکه ادامه مطلب