برچسب: بوشهر-بهروز مرباغی-عمارت-حاج رئیس-مرمت-معماری

عمارت حاج رِئیس بوشهر

عمارت حاج رئیس بوشهر (روند مرمت و احیاء)

نوشته شده در درج نظر
عمارت حاج رئیس بوشهر (روند مرمت و احیاء) بهروز مرباغی، شهریار یقینی آشنایی: عمارت حاج رئیس بوشهر، یکی از بزرگ‌ترین عمارت‌های بوشهر قدیم است که در محله شنبدی و در گلوگاه تجاری شهر قراردارد. این منطقه از شهر که تا سال 1367 کاملا برپا بود با عملیات ساختمانی سال 67 اداره بندر بوشهر برای کشیدن ادامه مطلب