برچسب: بهروز مرباغی-معماری-زندان

قفس تان را خودتان بسازید

قفس‌تان را خودتان بسازيد!

نوشته شده در درج نظر
درخواست از زندانيان براي طراحي زندان فانتزي خود، نتايج جالبي به‌بار آورد! قفس‌تان را خودتان بسازيد! لين آيچ مترجم:  بهروز مرباغي طراحي فضاهاي خاص، هميشه، زيبايي و ويژگي‌هاي خود را دارد. از جمله اين فضاها زندان است. جايي كه، به اعتباري، بايد فراموشخانه‌اي باشد براي كساني كه اجتماع طردشان كرده‌است، و به اعتباري ديگر،‌ جايي ادامه مطلب