برچسب: بهروز مرباغی-بوشهر-بافت تاریخی-فرهنگ-مشروطه-دانشکده معماری

اولین صبح زمین صورتی رنگ

اول صبح زمين صورتي رنگ است!

نوشته شده در درج نظر
اول صبح زمين صورتي رنگ است! بهروز مرباغی به بهانه تولد «دانشكده معماري و شهرسازي» در بوشهر، به اختصارتمام يكي دو «طرح» از زندگي فرهنگي بوشهريان در سال‌هاي «مشروطه ايران» را مرور مي‌كنيم. دارالفنون، به روايتي، نخستين دانشگاه (يا دانشكده) ايران است؛ از يادگارهاي ماندگار اميردولتمداري نوين ايران. بسياري از بوشهريان را باور بر اين ادامه مطلب