برچسب: امرسون

کالج امرسون طرح تازه تام مین

کالجِ امرسون طرح تازه تام‌ مین

نوشته شده در درج نظر
کالجِ امرسون طرح تازه تام‌ مین آرچی.رو مترجم:  بهروز مرباغی ساختمان کالج امرسون لوس آنجلس با طرح «تام مین» ساخته‌ شد. این بنای دانشگاهیِ معتبر دولتی در سواحل غربی آمریکا، عموماً از دو دانشکده بزرگِ هنر و ارتباطات تشکیل شده‌ است که قوی‌ترین وجوهِ کالج را می‌سازند. علاوه بر بخش‌های آموزشی و اداری، در این ادامه مطلب