برچسب: ارزان-گران-معمار-معماری-ساختمان-بهروز مرباغی

پیام ساختمان: معماری ارزان و گران ندارد.

نوشته شده در درج نظر

آیا معماری بناهای مسکونی (آپارتمان ها و شهرک‌های مسکونی) در ایران اصولی و استاندارد هستند؟ سؤالِ بسیار باز و بی‌انتهایی است. پاسخش نمی‌تواند ساده‌ باشد. می‌توان سؤال را پاسخ‌پذیرتر کرد. مثلاً می‌پرسیم آیا در ایران استانداردهایی برای معماری و ساختِ بناهای مسکونی هست؟ به دنبالِ آن می پرسیم آیا این استانداردها از طرفِ سازندگانِ بنا

ادامه مطلب