برچسب: آپارتمان

مجموعه آپارتماني ارگانيك كار اُ.ام. آ

مجموعه آپارتماني ارگانيك كار اُ.ام. آ

نوشته شده در درج نظر
کاری زیبا و تازه از اُ.ام.آ مجموعه آپارتماني ارگانيك كار اُ.ام. آ آرچی.رو مترجم: بهروز مرباغی مجتمعِ بزرگ «ارگانیسم مسکونی»، در هشت هکتار زمین، در قلب منطقه سبز ساوت‌رجز سنگاپور، قد کشید. برخلافِ روال رایجِ بلندمرتبه‌های عمودی منزوی از متن، این مجموعه بصورت نواری و افقی، معماری گسترده و بی انتهایی ارائه می‌کند که توسط ادامه مطلب